Boyser s.r.o.

  • 000-technologieBoyser - Technológie
  • 001-jednoucelovestrojeBoyser - Jednoúčelové stroje a zariadenia
  • 002-cerpadlaBoyser - Čerpadlá
  • 003-miesadlaBoyser - Miešadlá
  • 004-pohonyBoyser - Pohony
  • 005-vyvevyBoyser - Vývevy
  • 006-duchadlaBoyser - Dúchadlá
  • 007-meraniearegulaciaBoyser - Meranie a regulácia
  • 008-chladiceBoyser - Chillery / Chladiče
  • 009-vymennikyBoyser - Výmenníky
  • 010-prislusenstvoBoyser - Príslušenstvo k čerpadlám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Image Gallery HTML Template by WOWSlider.com v3.4

Nepredávame len čerpadlá, dodávame inžinierske riešenia!

Miešadlá

Priemyselné miešadlá podľa princípu rozdeľujeme na statické a dynamické. Na ich technickom návrhu, výpočte otáčok, vhodného tvaru lopatiek podľa daného účelu, viskozity a hustoty miešaného média, tvaru a veľkosti nádoby spolupracujeme s výrobcami miešadiel, preto vieme dať záruku za technický návrh, vhodnosť a účinnosť miešadiel.

Miešacie zariadenie pre kvapaliny, suspenzie a disperzie sú veľmi často aplikované pri linkách na výrobu a skladovanie rôznych produktov a pre spracovanie odpadových materiálov.

Slúžia na miešanie prípadne homogenizáciu t.j. zmiešavanie 2 alebo viac dobre miešateľných kvapalných zložiek. Uplatňujú sa aj pri vznose (suspendácii) pevnej fázy v kvapaline (zrnité materiály, prášky a pod.), výmene tepla (ohrev alebo chladenie média), dispergácii plynu v kvapaline, dispergácii nemiešateľných kvapalín (emulzie) a zhlukov pevnej fázy a na miešanie vysoko viskóznych (Newtonovských) medií.

Miešadlá

Miešacie zariadenie je zvyčajne konštruované z:

• miešacej nádoby (reaktora, zásobníka, nádrže, jímky) rôznych tvarov a veľkostí
• pohonnej jednotky (motor, prevodovka, upchávka, ložisko)
• hriadele s miešadlom (jeden alebo viac rotorov, pätnej vodiace ložisko a pod)
• zástavby (narážky, vykurovacie hady, rozvod plynu atď)

Z pohľadu zákazníka je účelom týchto zariadení spĺňať hľadiska:

• procesného, teda dosiahnutie požadovaného účelu a dostatočnej kvality miešania
• strojné spoľahlivosti, potrebnej kvality prevedenia, kontroly pevnosti, kritickej frekvencie a životnosti.

Firma Boyser s.r.o. dodáva miešadlá výrobcov:

CAPRARI Doseuro - miešadlá pre nádrže a kontajnery Flussmann Inoxpa - antikorové miešadlá pre hygienické, potravinárske a farmaceutické aplikácie
Mervers - miešadlá pre priemyselné aplikácie      

Žiadosť o zaslanie literatúry alebo Dopyt


Do pozornosti odporúčame ďalšie naše webové stránky: boulton.sk, boyser.eu, boyser.sk, comaccal.sk, doseuro.sk, fluidmix.sk, fpz.sk, gemmecotti.sk, grun.sk, mixtron.sk, omac.sk, ompi.sk, rietschle.sk, santoprene.sk, spandau.sk, sydex.sk, turck.sk, ubytovnamlyn.sk, varisco.sk, yamada.sk

Boyser - QR kód - Vlož si do smartfónu vCard.

Vlož si do smartfónu vCard

Boyser s.r.o.
Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko / Slovakia

Telefón: +421 948 210 705, Mobil: +421 902 974 213
E-mail: boyser@boyser.sk, Web: www.boyser.sk

Copyright © 2009 - 2024 Boyser s.r.o. | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov