Boyser s.r.o.

Obchodníci Vám ponúkajú čerpadlá, my Vám dáme riešenie!

Meranie a regulácia

Boyser s.r.o. divízia MaR, Prešov - Meracia a regulačná technika

Meranie a regulácia je v dnešnej dobe nevyhnutná oblasť každej firmy v rámci jej efektívneho, ekonomického a správneho fungovania. Všetky výrobné procesy sú vybavené rôznymi riadiacimi systémami ktoré sú napojené na rôzne snímače prietoku, tlaku, teploty a inými. Čoraz viac výrobných firiem má záujem riešiť procesné zariadenia komplexnou dodávkou technologických a riadiacich systémov na kľúč od jedného dodávateľa. Divízia MaR Vám dodá samostatné prístroje, ale aj celú technológiu od projektovej dokumentácie, dodávky technológie, ktorej súčasťou sú napr.: prístroje na meranie procesných veličín, riadiaci systém, či iné, až po montáž, oživenie, uvedenie do prevádzky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy, revízie a projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Zoznam niektorých významných výrobcov, ktorých komponenty navrhujeme a dodávame:

Ďalšou oblasťou nášho pôsobenia je dodávka kompletnej technológie chladenia, ktorej hlavnou súčasťou, zdrojom chladu je chladiace zariadenie nazývané chiller, alebo chladič. Chiller je zariadenie, ktoré slúži na chladenie, alebo aj na vykurovanie objektov, alebo technológií ako je napríklad chladiaci okruh. V tejto časti spolupracujeme s popredným celosvetovým výrobcom chladiacich zariadení, chladiacich jednotiek.

Meranie a regulácia Meranie a regulácia
Meranie a regulácia Meranie a regulácia
Meranie a regulácia Meranie a regulácia

Do nášho portfólia patrí aj oprava riadiacich systémov, návrh riadiacich systémov, realizácia riadiacich systémov s kompletnou dodávkou periférií podľa požiadaviek.

Meranie a regulácia Meranie a regulácia
Meranie a regulácia Meranie a regulácia
Meranie a regulácia Meranie a regulácia

Ponúkame Vám nielen návrh a technické riešenie Vášho merania, alebo regulácie, ale aj dodávku celej technológie - meranie a regulácia na kľúč.

Kľúčové slová / tagy: Frekvenčné meniče, Softštartéry, Elektromotory, Prevodovky, Snímače tlaku, Tlakomery, Teplomery, Snímače teploty, Termočlánky, Riadiace systémy, Simatic komponenty, Snímače hladiny, Hladinomery, Pneumatické komponenty, Elektrokomponenty, Servopohony, Pneumatické pohony, Armatúry, Bezpečnostné prvky, Zapisovače, Regulátory, Analyzátory, Náhradné diely a iné.

Prospekt firmy Boyser s.r.o., Prešov
Meranie a regulácia (PDF | DOCX)

Dotazník firmy Boyser s.r.o., Prešov
Meranie prietoku - Technická špecifikácia (PDF | DOCX)

Dotazník firmy Boyser s.r.o., Prešov
Meranie výšky hladiny - Technická špecifikácia (PDF | DOCX)

Žiadosť o zaslanie literatúry alebo Dopyt


Boyser s.r.o.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovensko / Slovakia

Telefón: +421 948 210 705, Mobil: +421 902 974 213
E-mail: boyser@boyser.sk, Web: www.boyser.sk

Copyright © 2009 - 2017 Boyser s.r.o. Všetky práva vyhradené!