Boyser s.r.o.

 • 000-technologieBoyser - Technológie
 • 001-jednoucelovestrojeBoyser - Jednoúčelové stroje a zariadenia
 • 002-cerpadlaBoyser - Čerpadlá
 • 003-miesadlaBoyser - Miešadlá
 • 004-pohonyBoyser - Pohony
 • 005-vyvevyBoyser - Vývevy
 • 006-duchadlaBoyser - Dúchadlá
 • 007-meraniearegulaciaBoyser - Meranie a regulácia
 • 008-chladiceBoyser - Chillery / Chladiče
 • 009-vymennikyBoyser - Výmenníky
 • 010-prislusenstvoBoyser - Príslušenstvo k čerpadlám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Image Gallery HTML Template by WOWSlider.com v3.4

Nepredávame len čerpadlá, dodávame inžinierske riešenia!

Boyser - Kariéra - Hľadáme zamestnanca

Čerpadlá

CAPRARI

Ponorné, kalové čerpadlá a systémy

D (D-M, DS-MS) - Elektrické ponorné čerpadlá na odvodňovanie

Elektrické ponorné čerpadlá sú určené pre zvýšenie odvodňovania vody. Vďaka svojej efektívnosti a odolnosti sú používané pre odvodňovanie výkopov aj v tých najnáročnejších pracovných podmienkach. Ideálne pre dopravu čistej alebo znečistenej vody s obsahom bahna a piesku, vyčerpávanie bagrovaných výkopov pri stavebných prácach, odčerpávanie nádrží, zavlažovanie, pre záhrady a pozemky.

CAPRARI - D (D-M, DS-MS) - Elektrické ponorné čerpadlá na odvodňovanie

Prietok do: 50 l/s
Výtlačná výška do: 40 m
Príkon motora do: 7 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

M E MAT - Elektrické ponorné čerpadlá na znečistenú vodu

Elektrické ponorné čerpadlá sa používajú na znečistenú vodu a sú vhodné pre dopravu odpadových vôd s pevnou látkou v suspenzii. Modely v rade MAT sú vybavené drvičom pre obytné a priemyselné kanalizačné systémy, navrhnuté pre malé toky, ktoré sú ideálnym riešením bytových, odpadových vôd v izolovaných oblastiach ďaleko od kanalizácie.

CAPRARI - M E MAT - Elektrické ponorné čerpadlá na znečistenú vodu

Prietok do: 17 l/s
Výtlačná výška do: 34 m
Príkon motora do: 2,2 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

KT + Elektrické ponorné čerpadlá

Elektrická ponorné čerpadlá s drviacim zariadením pre odpadové vody. Obežné kolesá s konštrukčnou úpravou na drvenie pevných častí, kalené antikorové rezné zariadenie s vysokou účinnosťou bez prehrievania motorov. Ideálne riešenie pre prečerpávanie drenážnej vody s obsahom pevných či vláknitých materiálov zo sídlisk, domov, kempov, hotelov, iné oblasti služieb, supermarkety, farmy, potravinárskeho priemyslu, papierenského priemyslu a kedykoľvek keď potrebujeme pevné aby pevné častice v suspenzii v kvapaline boli rozomleté. Inovatívne technické riešenia na zaistenie maximálnej hydraulickej účinnosti a výkonu a zvýšeniu spoľahlivosť.

Vysoko výkonné elektrické ponorné čerpadlá pre prečerpávanie odpadových vôd. Výslovne určené pre čerpanie obytných a priemyselných odpadov, v odvodňovacích staniciach pri prečerpávaní a úpravní vody.

K + DN 40

K dispozícii aj vo verzii do výbušného prostredia v súlade s ATEX II 2G IIB T4 Exd.

Prietok: 4,7 l/s
Výtlačná výška: 57 m
Príkon: 5,5 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

K + DN 65 ÷ 200 elektrické ponorné čerpadlá DN 65 ÷ 200

Vysoko účinné elektrické ponorné čerpadlá pre zvyšovanie tlaku a prečerpávanie odpadových vôd. Výslovne určené pre čerpanie obytných a priemyselných odpadov, v staniciach odvodnenia zvyšovanie tlaku a čistiarne odpadových vôd. Jedno dvojlôžkových kanálov hydrauliky alebo so zasunutým otvoreným obežným kolesom, ideálne na prepravu kvapalín s vysokou koncentráciou sušiny. Obežné kolesá s úpravou proti upchatiu zariadenia, dvojitou mechanickou upchávkou pre ochranu motora, olejové komory a vodivostné sondy. Vysoká účinnosť pri nízkych teplotách motorov, pre použitie aj pre suchú inštaláciu v priestore. Moderný a profesionálny rad zaistí najlepšie výsledky v znižovaní nákladov na prevádzku a údržbu v obytných a priemyselných systémoch.

K dispozícii aj vo verzii proti výbuchu v súlade s normou ATEX II 2G IIB T Exd.

CAPRARI - K + DN 65 ÷ 200 elektrické ponorné čerpadlá DN 65 ÷ 200

Prietok: 160 l/s
Výtlačná výška: 65 m
Príkon: 15 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

K + DN 100 ÷ 250 elektrické ponorné čerpadlá DN 100 ÷ 250

Vysoko účinné elektrické ponorné čerpadlá pre zvyšovanie tlaku a prečerpávanie odpadových vôd. Výslovne určené pre čerpanie obytných a priemyselných odpadov, v staniciach odvodnenia zvyšovanie tlaku a čistiarne odpadových vôd. Jedno a dvojlôžkových kanálov hydrauliky alebo so zasunutým otvoreným obežným kolesom, ideálne na prepravu kvapalín s vysokou koncentráciou sušiny. Obežné kolesá s úpravou proti upchatiu zariadenia, dvojitou mechanickou upchávkou pre ochranu motora, olejové komory a vodivostné sondy. Vysoká účinnosť pri nízkych teplotách motorov, pre použitie aj pre suchú inštaláciu v priestore. Moderný a profesionálny rad zaistí najlepšie výsledky v znižovaní nákladov na prevádzku a údržbu v obytných a priemyselných systémoch.

K dispozícii aj vo verzii proti výbuchu v súlade s ATEX II 2G IIB T Exd.

CAPRARI - K + DN 100 ÷ 250 elektrické ponorné čerpadlá DN 100 ÷ 250

Prietok: 300 l/s
Výtlačná výška: 66 m
Príkon: 32 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

K + DN 150 ÷ 350
K + elektrická ponorné čerpadlá K+ DN 150 ÷ 350

Vysoko účinné elektrické ponorné čerpadlá pre zvyšovanie tlaku a prečerpávanie odpadových vôd. Výslovne určené pre čerpanie obytných a priemyselných odpadov, v staniciach odvodnenia zvyšovanie tlaku a čistiarne odpadových vôd. Jedno a dvojlôžkových kanálov hydrauliky alebo so zasunutým otvoreným obežným kolesom, ideálne na prepravu kvapalín s vysokou koncentráciou sušiny. Obežné kolesá s úpravou proti upchatiu zariadenia, dvojitou mechanickou upchávkou pre ochranu motora, olejové komory a vodivostné sondy. Vysoká účinnosť pri nízkych teplotách motorov, pre použitie aj pre suchú inštaláciu v priestore. Moderný a profesionálny rad zaistí najlepšie výsledky v znižovaní nákladov na prevádzku a údržbu v obytných a priemyselných systémoch.

K dispozícii aj vo verzii proti výbuchu v súlade s ATEX II 2G IIB T Exd.

CAPRARI - K + elektrická ponorné čerpadlá K+ DN 150 ÷ 350

Prietok: 600 l/s
Výtlačná výška: 55 m
Príkon: 62 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

K + DN 250 ÷ 350 elektrické ponorné čerpadlá DN 250 ÷ 350

Vysoko účinné elektrické ponorné čerpadlá pre zvyšovanie tlaku a prečerpávanie odpadových vôd. Výslovne určené pre čerpanie obytných a priemyselných odpadov, v staniciach odvodnenia zvyšovanie tlaku a čistiarne odpadových vôd. Jedno a dvojlôžkových kanálov hydrauliky alebo so zasunutým otvoreným obežným kolesom, ideálne na prepravu kvapalín s vysokou koncentráciou sušiny. Obežné kolesá s úpravou proti upchatiu zariadenia, dvojitou mechanickou upchávkou pre ochranu motora, olejové komory a vodivostné sondy. Vysoká účinnosť pri nízkych teplotách motorov, pre použitie aj pre suchú inštaláciu v priestore. Moderný a profesionálny rad zaistí najlepšie výsledky v znižovaní nákladov na prevádzku a údržbu v obytných a priemyselných systémoch.

CAPRARI - K + DN 250 ÷ 350 elektrické ponorné čerpadlá DN 250 ÷ 350
Prietok: 680 l/s
Výtlačná výška: 65 m
Príkon: 180 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

K-KOMPACT - Monoblokové kalové elektrické čerpadlo pre suchú inštaláciu

Inovatívny rad povrchových monoblokových elektrických čerpadiel, pre horizontálnu alebo vertikálnu inštaláciu, verzia určená na čerpanie bytových a priemyselných odpadových vôd, montované sú spolu so štandardnými elektromotormi. Kompaktné, spoľahlivé, univerzálne, pre jednoduchú údržbu a inštaláciu v suchých komorách. Vybavený hydraulickým jedno alebo dvoj kanálovým obežným kolesom s vysokou účinnosťou hydrauliky. Štandardne dodávané s dvojitou mechanickou upchávkou na hriadeli, bariérovou olejovou komorou a vodivostnými sondami. Dvojnásobne uložený rotor zabezpečuje vynikajúcu odolnosť aj v tých najnáročnejších priemyselných aplikáciách.

CAPRARI - K-KOMPACT - Monoblokové kalové elektrické čerpadlo pre suchú inštaláciu

Prietok: 300 l/s
Výlačná výška: 66 m
Príkon: 37 kW
Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

Mixoflush - Automatický systém čistenia čerpacích zariadení odpadových vôd.

Vzhľadom k tomu, čerpacia stanica musí zostať efektívne prevádzkyschopná, je niekedy nutné vytvoriť účinný systém schopný automaticky čistenie boxov interne i v kritických pracovných podmienkach. Systém musí poskytnúť nasledujúce výsledky:

V kvapaline sa pohybujú aj pevné látky, ktoré majú prirodzenú tendenciu usadiť sa na dne a to najmä v priestoroch kde je tekutina pokojná a zostáva v suspenzii.

Fluidizovať zmes oleja a tuky s odpadovými vodami, aby sa zabránilo im vytvárať na povrchu penu a pevné plávajúce zlúčené inkrusty.

CAPRARI - Mixoflush - Automatický systém čistenia čerpacích zariadení odpadových vôd.

Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

CAPRARI - Mixoflush - Automatický systém čistenia čerpacích zariadení odpadových vôd.

STORMWATER

Dažďová voda zachytávanie, udržiavanie a spravovanie

Dažďová voda nielen ovplyvňuje bezpečnosť prírodných vodných telies (rieky, kanály, jazerá, rybníky, nádrže, atď), do ktorých to tečie, ale celej kanalizačnej siete až po miestne a okresné zariadenia na úpravu vody. Znečistenie zrážkových vôd je spôsobená predovšetkým látkami, ktoré pochádzajú priamo zo spláchnutej pôdy a v menšej miere z atmosféry. Tak prvá časť zhromaždeného dažďa vytvorí znečistenie vo väčšej miere pretože kombinuje všetky znečisťujúce látky, ktoré sa usadzujú na pôde počas suchého počasia. Využívanie skladovacích nádrží je čoraz viac rozšírené v úsilí o zníženie vplyvu na životné prostredie, ku ktorému dochádza, keď je najprv spláchnutá dažďová voda likvidovaná v prírodných vodných plochách. Účelom týchto nádrží je zhromaždiť a usporiadať prvý nápor vody vzniknutej po veľkom lejaku a tak zabrániť tomu aby nekontrolovane stiekla do prírodných vodných plôch. Avšak vysoká prítomnosť a obsah tuhých látok v prvej zachytenej dažďovej vode spôsobuje že sa usadzuje na dne týchto nádrží a to urobí značné problémy. Tieto pevné častice obsahujú niektoré organické frakcie, ktorá pomáhajú mikroorganizmom a baktériám sa množiť v prítomnosti vysokých teplôt a vlhkosti, čo vedie k produkcii plynu a nepríjemných pachov. To znamená, že čistenie a odstránenie týchto sedimentov má prvoradý význam, pokiaľ ide o servis zádržných nádrží na uloženie dažďových vôd.

CAPRARI - STORMWATER zachytávanie, udržiavanie a spravovanie

Stiahnite si technický list
Stiahnite si prospekt

Caprari systém dažďových: Zber, správa a kontrola

Likvidácia dažďovej vody ovplyvňuje nielen bezpečnosť prírodných vodných telies (rieky, kanály, jazerá, rybníky, nádrže, atď), do ktorej sa vlieva, ale celú kanalizačnú sieť až po miestne a okresné systémy na úpravu vody. Znečistenie zrážkových vôd je spôsobená predovšetkým látkami ktoré pochádzajú priamo z aktuálneho zdroja na mieste (pôda) a v menšej miere z atmosféry.

Caprari prevzdušňovací aretačný systém

Jemno bublinkový systém je riešením Caprari pre vysoko efektívne prevzdušňovanie. Je tvorený z radu rúrok s nainštalovanými difúzormi, prevzdušňovacie zariadenie vytvára sieť, ktorá pokrýva celú plochu v ktorej je nutné okysličovanie. Koncentrácia a vyvážená zmes rozpusteného kyslíka sa získa po celej nádrže z rovnomerne rozložených difúzorov. Prevzdušňovací systém môže obsahovať jednu alebo viac jednotiek pre inštaláciu na spodnej strane a obsahuje všetko príslušenstvo potrebné pre správnu inštaláciu. Postup inštalácie a opätovného spustenia distribučnej sústavy rozvodu vzduchu je v nasledovnom videu.

Level-Start Vzduchové ovládané stavu hladiny "Úroveň-Štart"

Stavoznakový modul Level-START bol navrhnutý pre monitorovanie úrovne hladín a zapínanie a vypínanie elektrických čerpadiel nainštalovaných pre prečerpávanie odpadových vôd z mestských a priemyselných oblastí, zvierat a chovateľských fariem. Ukázalo sa, že sú obzvlášť spoľahlivé pre ťažké podmienky a spoľahlivo pracujú aj tam, kde inkrustácie z dôvodu mastnoty alebo saponátov, alebo falošné signály, spôsobené penou na povrchu bránia pravidelnej bezpečnej prevádzke iných regulačných systémov. Systém Level-START môže byť buď dodávaný a inštalované v ovládacom paneli na ochranu elektrického čerpadla alebo ako samostatná jednotka v sklolaminátovom púzdre s ochranou IP55 a inštalovať sa spolu s už existujúcim ovládacím zariadením. Pneumaticko-statické prenášanie merania systému nemá žiadny elektrický obvod alebo kontakty v nádrži a preto je tiež vhodný pre inštaláciu v prítomnosti plynu. Jedena sonda je dostatočná na reguláciu hladiny niektorých ponorných a kalových čerpadiel. Pravidelná údržba a čistenie plavákov už nie sú potrebné.

CAPRARI - Level-Start Vzduchové ovládané stavu hladiny "Úroveň-Štart"

Stiahnite si prospekt

VP Guľový spätný ventil

Guľový spätný ventil je mimoriadne spoľahlivé zariadenie s možnosťou vertikálnej aj horizontálnej inštalácie, vďaka svojej jednoduchej konštrukcii a absencii mechanických častí. Jeho pracovný princíp je založený na voľnom pohybe gule vnútri telesa ventilu bez rizika preťaženia, aj keď čerpaná kvapalina obsahuje pevné častice. Keď čerpadlá sú v prevádzke, guľa sa podľa potreby presunie na stranu prúdenia kvapaliny vytvorí dostatok voľného priestoru pre priechod kvapaliny čo zníži straty pri zaťažení. Zaručuje dokonalé utesnenie a tichý chod, guľa je potiahnutá nitrilovanou gumou rezistentnou k čistej pitnej alebo morskej vode, odpadovej vode alebo dažďovej vode aj so zostatkovým obsahom uhľovodíkov.

CAPRARI - VP Guľový spätný ventil

Stiahnite si technický list

Oficiálna webová stránka výrobcu: http://www.caprari.com/en/

Žiadosť o zaslanie literatúry alebo Dopyt


Do pozornosti odporúčame ďalšie naše webové stránky: boyser.eu, doseuro.sk, inoxpa.sk, mixtron.sk, omac.sk, rietschle.sk, varisco.sk a yamada.sk

Boyser - QR kód - Vlož si do smartfónu vCard.

Vlož si do smartfónu vCard

Boyser s.r.o.
Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko / Slovakia

Telefón: +421 948 210 705, Mobil: +421 902 974 213
E-mail: boyser@boyser.sk, Web: www.boyser.sk

Copyright © 2009 - 2021 Boyser s.r.o. | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov