Boyser s.r.o.

 • 000-technologieBoyser - Technológie
 • 001-jednoucelovestrojeBoyser - Jednoúčelové stroje a zariadenia
 • 002-cerpadlaBoyser - Čerpadlá
 • 003-miesadlaBoyser - Miešadlá
 • 004-pohonyBoyser - Pohony
 • 005-vyvevyBoyser - Vývevy
 • 006-duchadlaBoyser - Dúchadlá
 • 007-meraniearegulaciaBoyser - Meranie a regulácia
 • 008-chladiceBoyser - Chillery / Chladiče
 • 009-vymennikyBoyser - Výmenníky
 • 010-prislusenstvoBoyser - Príslušenstvo k čerpadlám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Image Gallery HTML Template by WOWSlider.com v3.4

Nepredávame len čerpadlá, dodávame inžinierske riešenia!

Priemyselné objemové odstredivé čerpadlá

Sigma

Firma Boyser s.r.o. dodáva nielen kusové dodávky čerpadiel Sigma, ale aj kompletné systémy čerpacích staníc pre rôzne oblasti hospodárstva.

Čerpadlo Sigma CVX s motorom a základovou doskou  Čerpací agregát čerpadlo Sigma CVX 

Zabezpečujeme dodávky výrobných závodov:

Priemyselné čerpadlá z produkcie, Sigma Pumpy Hranice s.r.o.
Priemyselné čerpadlá z produkcie Sigma Group a.s., Lutín
Spotrebné čerpadlá a malé priemyselné čerpadlá z produkcie Sigma 1868 (bývalá Divize spotřební čerpadla)
Špiralové čerpadlo Sigma NSObehové čerpadlo Sigma 40 NTV
Čerpadlo Sigma SVA  Čerpadlo Sigma SVA 2 stupňové

Objemové priemyselné čerpadlá Sigma Pumpy Hranice s.r.o.

VÝROBNÝ PROGRAM

Výrobný program Sigma Pumpy Hranice s.r.o., je veľmi široký. Vyrába a predáva spotrebné čerpadlá pre dom a záhradu, domáce vodárne a vodárenské čerpacie stanice, samonasávacie čerpadlá a ich pohony, čerpadla pre čerpanie horľavín, ponorné čerpadlá, kalové čerpadlá, odstredivé radiálne článkové čerpadlá horizontálne aj vertikálne, diagonálne čerpadlá, čerpadlové turbíny, obehové čerpadlá a čerpadlá pre čerpanie horúcej vody a kondenzátu, vodokružné vývevy a kompresory, evakuačné stanice, zubové čerpadlá s vonkajším ozubením a trojvretenové čerpadlá pre čerpanie samomazných vizkóznych kvapalín, jednovretenové čerpadlá, rotačné objemové čerpadlá s rotujúcimi piestami na viskózne média, plunžrové a piestové čerpadlá s kmitavým pohybom a ich pohony, vysokotlakové čerpadlá pre chemický a petrochemický priemysel, vysokotlakové banské agregáty, čerpadla pre čerpanie a ťažbu ropy, závlahové agregáty, homogenizátory, hydročističe, membránové čerpadlá, regulátory tlaku a prietoku.

Čerpadlá Sigma pracujú najmä v oblastiach priemyslu:

 • Potravinárskom
 • Chemickom
 • Petrochemickom
 • Hutníckom
 • Ťažkého strojárenstva
 • Ťažba surovín

EAB
Trojvretenové čerpadlá EAB a EAD sú určené k tlakovej doprave čistých olejov v rôznych mazacích, chladiacich či nízkotlakových olejových hydraulických systémoch strojov a zariadení. Môžu dopravovať i iné samomazné nekorozívne látky bez chemických nečistôt. Uplatňujú sa väčšinou pri prevodových skriniach, diesel-motoroch, parných turbínach, kompresoroch, obrábacích strojoch a pod. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 80°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21,5-385 mm^2/s.

EAB Trojvretenové nízkotlakové čerpadlá

EAD
Trojvretenové čerpadlá EAB a EAD sú určené k tlakovej doprave čistých olejov v rôznych mazacích, chladiacich či nízkotlakových olejových hydraulických systémoch strojov a zariadení. Môžu dopravovať i iné samomazné nekorozívne látky bez chemických nečistôt. Uplatňujú sa väčšinou pri prevodových skriniach, diesel-motoroch, parných turbínach, kompresoroch, obrábacích strojoch a pod. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 80°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21,5-385 mm^2/s.

EAD Trojvretenové nízkotlakové čerpadlá

EPR
Vretenové čerpadlá rady EPR sa používajú k doprave hustých ale aj riedkých kvapalín, veľmi viskóznych, čistých ale aj abrazivných látor s možným obsahem plynov. V určitej miere je možné čerpať aj kvapaliny s obsahem vláknitých a pevných častíc. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 70°C (krátkodobo do +85°C napríklad pri CIP procese). Prechodnosť pevných častíc je do 18 mm podľa veľkosti čerpadla od DN25 po DN125. Prietok do Q 42 m3/hod. a tlak do P 6 bar.

EPR Vretenové čerpadlá

FAC
Trojvretenové čerpadlá typových radov FAC, FAD, FAG a FAH sú určené k tlakovej doprave čistých viskóznych kvapalín, predovšetkým olejov, poprípade i iných viskóznych kvapalín s mazacou schopnosťou, ktoré netuhnú, nekryštalizujú, neobsahujú mechanické prímesi a nemajú korózivne účinky. Hlavné uplatnenie majú vo vysokotlakých hydraulických olejových systémoch všetkých druhov, napríklad pri lisoch, obrábacích a tvarovacích strojov, strojných nožniciach, regulátorov turbín, turbokompresorov, papierenských a tlačiarenských strojov, atď. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C, kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 2,5 - 1500 mm^2/s. Trojvretenové čerpadlá FAT sú určené pre dopravu ťažkého alebo ľahkého topného oleja do tlakových horákov. Môžu dopravovať i iné samomané viskózne kvapaliny. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C. Kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21,5 - 380 mm^2/s.

FAC Trojvretenové čerpadlá typových rad FAC, FAD, FAG, FAH

FAD
Trojvretenové čerpadlá typových radov FAC, FAD, FAG a FAH sú určené k tlakovej doprave čistých viskóznych kvapalín, predovšetkým olejov, poprípade i iných viskóznych kvapalín s mazacou schopnosťou, ktoré netuhnú, nekryštalizujú, neobsahujú mechanické prímesi a nemajú korózivne účinky. Hlavné uplatnenie majú vo vysokotlakových hydraulických olejových systémoch všetkých druhov, napríklad pri lisoch, obrábacích a tvarovacích strojov, strojných nožniciach, regulátorov turbín, turbokompresorov, papierenských a tlačiarenských strojov, atď. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C, kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 2,5 - 1500 mm^2/s. Trojvretenové čerpadlá FAT sú určené pre dopravu ťažkého alebo ľahkého topného oleja do tlakových horákov. Môžu dopravovať i iné samomazné viskózne kvapaliny. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C. Kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21,5 - 380 mm^2/s.

FAD Trojvretenovéé čerpadlá typových radov FAC, FAD, FAG, FAH

FAT
Trojvretenové čerpadlá typových radov FAC, FAD, FAG a FAH sú určené k tlakovej doprave čistých viskóznych kvapalín, predovšetkým olejov, poprípade i iných viskóznych kvapalín s mazacou schopnosťou, ktoré netuhnú, nekryštalizujú, neobsahujú mechanické prímesi a nemajú korozivné účinky. Hlavné uplatnenie majú vo vysokotlakových hydraulických olejových systémoch všetkých druhov, napríklad pri lisoch, obrábacích a tvarovacích strojov, strojných nožniciach, regulátorov turbín, turbokompresorov, papierenských a tlačiarenských strojov, atď. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C, kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 2,5 - 1500 mm^2/s. Trojvretenové čerpadlá FAT sú určené pre dopravu ťažkého alebo ľahkého topného oleja do tlakových horákov. Môžu dopravovať i iné samomané viskózne kvapaliny. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 180°C. Kinematická vikozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21,5 - 380 mm^2/s.

FAT Trojvretenové čerpadlá typových radov FAC, FAD, FAG, FAH

NAUTILA-EVGU
Ponorné čerpacie zariadenie EVGU je určené pre čerpanie pitnej a úžitkovej vody do teploty 35 °C a kyslosti v rozsahu 6,5 -12 pH. Praktické využitie čerpacieho zariadenia EVGU je väčšinou na hlbinné čerpanie vody z väčších hĺbok viac než 8m. Malé rozmery zariadenia umožňujú jeho umiestnenie do úzkych vrtov. Mimo bežnej inštalácie v prirodzenej zvislej polohe môže zariadenie pracovať v prípade nízkej hladiny vo vodnom zdroji taktiež v polohe horizontálnej za predpokladu, že plniaca zátka bude hore a vinutie motora úplne zaplavené čistou vodou. Zariadenie je vhodné pri zriaďovaní vodovodov v rodinných domoch, chatách, letných sídlach, škôlkach, jasliach alebo spoločenských a hospodársko-prevádzkových zariadeniach, ako pre účely zásobovania vodou, tak pre postrekovanie a zavlažovanie záhradiek, okrasných sadov, športových ihrísk a pod.

NAUTILA-EVGU Ponorné jednovretenové čerpacie zariadenie

RPP
Rotačné objemové čerpadlá rady RPP sú určené na čerpanie viskóznych kvapalín s kinematickou viskozitou od 20 mm^2/s do 65 000 mm^2/s a maximálnou teplotou 220°C. Medzi produkty, ktoré je možné čerpať patrí asfalt, ropné produkty, olej, decht, lak, tuk, mydlo, glej, vodné sklo, melasa a mnoho iných viskóznych kvapalín.

RPP Rotačné objemové čerpadlá

RPT
Rotačné objemové čerpadlá rady RPP sú určené na čerpanie viskóznych kvapalín s kinematickou viskozitou od 20 mm^2/s do 65 000 mm^2/s a maximálnou teplotou 220°C. Medzi produkty, ktoré je možné čerpať patrí asfalt, ropné produkty, olej, decht, lak, tuk, mydlo, glej, vodné sklo, melasa a mnoho iných viskóznych kvapalín.

RPT Rotačné objemové čerpadlá

ZOL
Zubové monoblokové čerpadlá ZOL sú určené na dopravu olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Používajú sa v mazacích a chladiacich systémoch strojov a mechanizmov, prípadne v hydraulických systémoch, alebo tiež ako prečerpávacie zariadenie pre všeobecné použitie. Zubové čerpadlá ZTL sú určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich, viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev pre ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie pre čerpanie napríklad mydiel, tukov a asfaltových emulzií. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 130°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21 - 228 mm^2/s.

ZOL Zubové monoblokové čerpadlá

ZOM
Zubové monoblokové čerpadlá ZOL sú určené na dopravu olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Používajú sa v mazacích a chladiacich systémoch strojov a mechanizmov, prípadne v hydraulických systémoch, alebo tiež ako prečerpávacie zariadenie pre všeobecné použitie. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 60 °C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu ..... 21 - 228 mm^2/s.

ZOM zubové monoblokové nízkotlakové čerpadlá

ZOP
Zubové čerpadlá tejto rady sú všeobecne určené na dopravu olejov a iných viskóznych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Vhodné je ich využitie taktiež ako tlakový zdroj v hydraulických systémoch, mazacích a chladiacich zariadeniach. Zubové čerpadlá ZOT sú na viac určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev pre ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie pre čerpanie napr. mydiel, tukov a asfaltových emulzií..
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 130 °C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 3 - 3800 mm^2/s.

ZOP zubové čerpadlá

ZOT
Zubové čerpadlá tejto rady sú všeobecne určené na dopravu olejov a iných viskóznych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Vhodné je ich využitie taktiež ako tlakový zdroj v hydraulických systémoch, mazacích a chladiacich zariadeniach. Zubové čerpadlá ZOT sú na viac určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev pre ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie pre čerpanie napr. mydiel, tukov a asfaltových emulzií..
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 130 °C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 3 - 3800 mm^2/s.

ZOT zubové čerpadlá

ZPG
Zubové čerpadlo ZPG je určené na čerpanie a dopravu olejov, nafty, tukov, mydlovej vody, melasy, dechtu, lakov, sirupov, luhov a iných viskóznych kvapalín v priemysle. Vyhovujú takisto pre mazacie a chladiace systémy rôznych strojov a zariadení (obrábacích strojov, spaľovacích motorov a pod.), ďalej pre nízkotlakové hydraulické pohony na rôzne iné účely.

ZPG Nízkotlakové zubové čerpadlá

ZTL
Zubové monoblokové čerpadlá ZOL sú určené na dopravu olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Používajú sa v mazacích a chladiacich systémoch strojov a mechanizmov, prípadne v hydraulických systémoch, alebo tiež ako prečerpávacie zariadenie pre všeobecné použitie. Zubové čerpadlá ZTL sú určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich, viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev pre ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie pre čerpanie napríklad mydiel, tukov a asfaltových emulzií.
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 130°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny je v rozsahu 21 - 228 mm^2/s.

ZTL zubové monoblokové čerpadlá

ZUS
Zubové čerpadlá rady ZUS sú určené na dopravu viskóznych a zahustených kvapalín s mazacou schopnosťou do teploty 100°C a pri dopravných tlakoch do 0,5 MPa, ktoré však neobsahujú pevné prímesi a iné mechanické nečistoty (ako piesok, popolček, kryštáliky, a pod.). Používajú sa s výhodou pre čerpanie širokého sortimentu viskóznych kvapalín a látok v chemických, petrochemických a iných prevádzkach - ako olejov, dechtu s fenolovou vodou, vodného skla, lakov, mydla, gleja, tukov, atď. Vďaka svojim nízkym otáčkam, sa používajú v cukrovarníctve na čerpanie melasy a sirupov.

ZUS Rotačné objemové čerpadlá

Odstredivé a priemyselné čerpadlá Sigma Pumpy Hranice s.r.o.

200-HQV Špirálové čerpadlá
25-OVE Čerpací agregát
25-SVTV Ponorné čerpadlá
250-BQV Špirálové čerpadlá
32-CVI Odstredivé, radiálne, článkové, horizontálne čerpadlá
32-CVX Odstredivé, radiálne, článkové, horizontálne čerpadlá
32-CVXV Odstredivé, radiálne, článkové, horizontálne čerpadlá
40-CVX Odstredivé, radiálne článkové, horizontálne čerpadlá
40-CVXV Odstredivé, radiálne článkové vertikálne čerpadlá
400-BQO Ľahké diagonálne čerpadlá
50-CVX Odstredivé, radiálne článkové, horizontálne čerpadlá
60-CVX Odstredivé, radiálne článkové, horizontálne čerpadlá
80-SVA Samonasávacie čerpadlá
CVE Horizontálne článkové vodárenské čerpadlá
CJE / CJT Kondenzátne horizontálne nízkotlakové čerpadlá
DE Ľahké diagonálne čerpadlá
H-V-HD Odstredivé horizontálne článkové čerpadlá
LV Horizontálne článkové odstredivé čerpadlá
S-LV-D Samonasávacie odstredivé článkové čerpadlá
SVA Samonasávacie čerpadlá
SVD Samonasávacie čerpadlá
V-D Odstredivé, článkové, horizontálne čerpadlá
VHD Horizontálne článkové odstredivé čerpadlá


Odstredivé a priemyselné čerpadlá Sigma a.s. Lutín

VÝROBNÝ PROGRAM

Výrobný program Sigma Lutín a.s. je veľmi široký. Produkčnou základňou celého holdingu SIGMA GROUP a.s. sú výrobné závody v priemyselnom areáli SIGMA v Lutín pri Olomouci. Výrobný program tvorí viac ako 70 výrobkových radov stredných, ťažkých a unikátnych čerpadiel horizontálnej a vertikálnej konštrukcie určených pre použitie prakticky vo všetkých oblastiach priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva a vodného hospodárstva.

Kvalita produkcie čerpacej techniky pod značkou SIGMA vychádza predovšetkým z úzkeho spojenia výroby s vývojovými a výskumnými pracoviskami, z osvedčeného výrobného know-how a špičkového dielenského spracovania. Divízia "Priemyselná čerpadlá" využíva k výrobe čerpadiel moderné strojné a montážne dielne vybavené žeriavmi až do nosnosti 32 t, novými CNC obrábacími centrami a meracou technikou. Súčasťou výrobných prevádzok je tiež vlastná prípravňa materiálu, zvarovňa, moderná lakovňa, niekoľko diagnostických pracovísk a skúšobne, z ktorých najväčšia a svojho druhu unikátna v celoeurópskom meradle umožňuje vykonávať hydraulické skúšky strojov s príkonom až 12 MW.

Čerpadlá Sigma pracujú najmä v oblastiach priemyslu:

 • Potravinárskom
 • Chemickom
 • Petrochemickom
 • Hutníckom
 • Ťažkého strojárenstva
 • Ťažba surovín
Horizontální vrtulová čerpadla Sigma AFG
Vertikálne článkové nízkotlakové čerpadla Sigma CVFV
Centrifugal single-stage pumps Sigma QVD
Horizontální odstredivá spirální jednostupňová čerpadla Sigma KID
Horizontální článková čerpadla nízkotlaká Sigma CHE
Vertikální diagonální čerpadla Sigma s vyjímatelným rotorem BQAV
Obehové čerpadlo Sigma NTR
Obehové čerpadlo Sigma NTT
Zameniteľnosť obehového čerpadla Sigma NTP, NTC, NTR, NTV, NTT
Vysokotlaká napájecí čerpadla Sigma CHN
SEWAGE PUMPS - NFPH, NFVH, NFJH, NFRH, NFPV, NFVV, NFJV, NFRV, NFPW, NFVW
SLUDGE PUMPS - GFPP, GFPT, GFVP, GFVT, GFRP, GFJP, GFAP, NFPU, NFVU, NFPT, NFVT, NFPM, NFVM, NFAU

Odstredivé a kalové priemyselné čerpadlá Sigma1868 s.r.o.

Odstredivé a kalové priemyselné čerpadlá Sigma1868 s.r.o.

Spoločnosť SIGMA 1868 spol. s r.o. je český výrobca.

Vyrába a dodáva čerpadlá pre dom a záhradu, priemyselné čerpadlá pre čerpanie znečistených vôd, viskózných médií ale aj horľavín.

Ide najmä o ponorné kalové čerpadlá, horizontálne jednovretenové čerpadlá, mliekárenské čerpadlá, obehové teplovodné čerpadlá, výrobca realizuje aj dodávky techniky pre tlakovú kanalizáciu.


Odstredivé a priemyselné čerpadlá výrobca Sigma ČSSR

História čerpadiel Sigma siaha až do roku 1868. Po znárodnení firmy v roku 1945 sa transformuje na národný podnik SIGMA PUMPY. Následne bola začatá etapa výstavby nových výrobných hál v Lutíne s cieľom špecializácie na produkciu čerpadiel pre potreby rozvíjajúceho sa socialistického priemyslu. Rozšírilo sa vývojové a konštrukčné zázemie podniku. Po takmer 20 rokoch od znárodnenia v roku 1965 vzniklo združenie "SIGMA KONCERN", ktoré zlúčilo všetky podniky na výrobu čerpadiel a armatúr v ČSSR. Závod v Lutíne má názov SIGMA Lutín, národní podnik. Vzniká aj "Výskumný ústav čerpadiel" ako nová organizácia orientovaná na výskum a vývoj čerpadiel pre celý koncern SIGMA. Od roku 1965 po zlúčení výrobných závodov čerpadiel v bývalej ČSSR je spoločné označenie SIGMA.


Odstredivé špirálové čerpadlá unifikované rady META

Čerpadlá Meta predstavovali v r. 1975 novú ucelenú radu odstredivých špirálových čerpadiel, pri konštrukcii ktorých bola aplikovaná medzinárodná norma vytvorená svetovou normalizačnou spoločnosťou ISO. Tejto norme vyhovujú výkonové parametre, pripojovacie rozmery, upchávkové priestory, priemery hriadeľov, ložiská a pod. Čerpadlá META sa vyrábali 40 typových veľkostiach Meta 1 až Meta 42, pričom veľkosť 25 a 30 nebola vyrábaná. Čerpadlá pokrývali rozsah prietokov od 0,5 do 266 l/s a mernej energie od 40 do 1440 J/ks, čo v prepočte na dnes bežne udávaný parameter výtlačnej výšky a udávaný v (m) je približne výtlak od 4 m do 140 m vodného stĺpca. Čerpadlá rady META boli určené pre čerpanie čistých a mechanicky mierne znečistených kvapalín s teplotou do 110°C rada NVD a do teploty 120°C rada NHD. Obsah pevných látok bol prípustný maximálne do 2% čerpaného objemu, veľkosť zŕn bola limitovaná na 0,5 mm, pričom rozsah hustoty média bol od 700 kg/m3 do 1100 kg/m3 a prípustné pH 6,8 až 7,5. Tieto čerpadlá sa dodávali ako náhrada jednostupňových horizontálnych špirálových odstredivých čerpadiel napr. rady NVA, NHA, NQA.

Žiadosť o zaslanie literatúry alebo Dopyt


Do pozornosti odporúčame ďalšie naše webové stránky: boulton.sk, boyser.eu, boyser.sk, comaccal.sk, doseuro.sk, fluidmix.sk, fpz.sk, gemmecotti.sk, grun.sk, mixtron.sk, omac.sk, ompi.sk, rietschle.sk, santoprene.sk, spandau.sk, sydex.sk, turck.sk, ubyto‌vn‌a‌mlyn.sk, varisco.sk, yamada.sk

Boyser - QR kód - Vlož si do smartfónu vCard.

Vlož si do smartfónu vCard

Boyser s.r.o.
Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko / Slovakia

Telefón: +421 948 210 705, Mobil: +421 902 974 213
E-mail: boyser@boyser.sk, Web: www.boyser.sk

Copyright © 2009 - 2023 Boyser s.r.o. | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov